Saratov JOURNAL of Medical and Scientific Research

The Dependence of the Teeth Caries on the Level of the Mouth Cavity Hygiene of the First Form Children of Nizhny Novgorod

Year: 2011, volume 7 Issue: №1 Pages: 323-325
Heading: Stomatology Article type: Short message
Authors: Chuprunova I.N., Krivulina G.V., Pyatova E.D.
Organization: N. Novgorod State Medical Academy
Summary:

The dependence of the caries sicr rate of temporary and constant teeth on the level of the mouth cavity hygiene of the schoolchildren of the first form of the city of Nizhny Novgorod has been studied. The conclusions have been made concerning the dependence of the temporary teeth sick rate on the individual mouth cavity hygiene and the necessity in the pre-school age of the instruction and education of children of the mouth cavity care

References (including transliteration from Cyrillic to Roman script)

1.  Lukinyh L.M., Chuprunova I.N., Livshic Ju.N. Faktory riska razvitija kariesa zhevatel'nyh poverhnostej zubov // Materialy XIV i XV Vserossijskih nauchno-prakticheskih konferencij i Trudy X s#ezda StAR, Moskva. M., 2005. S. 317-319.
2.  Lukinyh L.M. Motivirovannye formy gigienicheskogo vospitanija detej. Prilozhenie k Nizhegorodskomu medicinskomu zhurnalu: Stomatologija. 2003. S. 27-28.

AttachmentSize
2011_01_Прил_323-325.pdf217.66 KB

No votes yet