Saratov JOURNAL of Medical and Scientific Research

Prevention of functional disorders of temple-lower-jaw joints in the orthopedic treatment of patients with terminal defects of teeth row

Year: 2011, volume 7 Issue: №1 Pages: 284-285
Heading: Stomatology Article type: Short message
Authors: Vorobyeva M.V., Matytsina T.V., Konnov V.V., Tokmakova E.V.
Organization: Saratov State Medical University
Summary:

The study of temple-lower-jaw joints was provided in 40 patients with defects of teeth row, complicated with distal displacement of lower jaw. It was functional disorders of temple-lower-jaw joint and identified the possibility of their prevention

 References (including transliteration from Cyrillic to Roman script)

1.  Kibkalo A.P., Linchenko I.V., Stekol'nikova N.V. Vlijanie preimuwestvennoj storony zhevanija na okkljuzionnuju poverhnost' // Aktual'nye voprosy stomatologii. Volgograd, 1996. S. 160-164.

2. Hvatova V.A., Stupnikov A.A. Myshechno-sustavnaja disfunkcija // Novoe v stomatologii. 2001. № 1 (91). S. 25-33.

3.  Kalamkarov H.A. Klinika i ortopedicheskoe lechenie pri ukorochenii mezhal'veoljarnogo rasstojanija // Stomatologija. 1996. T. 75, №1. S. 53-60.
 

AttachmentSize
2011_01_Прил_284-285.pdf210.15 KB

No votes yet