Saratov JOURNAL of Medical and Scientific Research

Proceeding of all-Rassia week of science with international participants

Year: 2016, volume 12 Issue: №2 Pages: 220-235
Heading: Proceedings of all-Russia week of science with international participants Article type: Tesis
Authors: Астраханцева Ю.С., Красникова Н.В., Напалкова М.В., Кофтина В.А., Русецкая Н.Ю., Дедова Т.А., Усова С.В., Пугнер А.С., Шерстнева В.Н., Ивличева А.В., Чувашова М.С., Ляпина Е.П., Лиско О.Б., Царева Т.Д., Зернова К.Г., Шашков К.Г., Гурьянов А.М., Караваев Н.В., Чехонацкий И.А., Чехонацкий В.А., Чехонацкая М.Л., Васютина В.О., Моррисон В.В., Долич В.Н., Урядова Л.П., Малюгин Д.С., Хворостухина А.И., Поспелов М.В., Ивахина С.А., Райкова К.А., Савенкова Е.Н., Амрахова Э.А., Ромакина Н.А., Вязовченко В.А., Гостюнина Л.С., Горина Н.А., Новокрещенова И.Г., Викторова Е.А., Понукалин А.Н., Андреева А.А., Гевелера Н.И., Шаркова Е.А., Полуконова А.В., Прилепский А.Ю., Полуконова Н.В., Соколов А.В., Рыкалина Е.Б., Решетько О.В., Ващенко И.С., Фахрудинова Э.Р., Златорев А.М., Казимирова Н.Е., Рыбкова М.А., Шашина М.М., Мыльников А.М., Удалов Е.А., Моржина В.А., Мудрак Д.А., Наволокин Н.А., Берегамян Л.А., Доровская А.И., Студеникин Л.В., Бондаревский И.Я., Ланкина Л.Ш., Хворостухина Н.Ф., Крючков И.А., Емельянова Н.В., Россоловский А.Н., Джалавян Я.В., Семочкина Л.В., Каменских Т.Г., Андрейченко О.А., Колбенев И.О., Назаренко К.А., Кузнецова Е.С., Филина Н.Ю., Махина В.И., Волошинова Е.В., Скрипцова С.А., Твердохлеб С.А., Фомин Ю.Р., Фирсова И.В., Давыдова Н.В., Киреев В.С., Погорелова Ю.С., Козлова А.Е., Сизов С.В., Абросимова Ю.С., Деревянкина А.В., Суетенков Д.Е., Тычина С.А., Корчаков Н.В., Маслякова Г.Н., Ленина Д.А., Веретельникова Ю.Я.
Organization: Saratov State Medical University
Summary:

Она содержит исходя из всех-Rassia недели науки с международными участниками.

Keywords: -

Bibliography:

AttachmentSize
2016_02_220-235.pdf469.14 KB

No votes yet